We trappen een open deur in wanneer we stellen dat er aan een woning heel wat gebreken kunnen zijn. Het laten uitvoeren van een bouwtechnische keuring kan ervoor zorgen dat deze gebreken op een efficiĆ«nte manier aan het daglicht gesteld kunnen worden. Heel wat mensen die nu een woning kopen maken echter de keuze om een dergelijke keuring niet uit te laten voeren. Dat is een gevaarlijke keuze die vaak louter en alleen is gebaseerd op het voorkomen van de extra kosten die zo’n keuring met zich meebrengt. In de praktijk is het echter vooral zo dat zo’n keuring je op termijn ongelofelijk veel geld kan besparen. Het laten uitvoeren ervan is dan ook bij elke aankoop van een woning zeker aan te raden.

  1. Een visuele inspectie van de woning

Een bouwtechnische keuring wordt uitgevoerd als een visuele inspectie van de woning. Voor het uitvoeren van een dergelijke inspectie wordt een beroep gedaan op een bouwkundig ingenieur. Hij zal op basis van de vaststellingen die gebeuren gaan uitrekenen welke kosten er dienen te worden gemaakt voor het herstellen van bepaalde gebreken. Belangrijk om rekening mee te houden is dat het louter gaat om een visuele beoordeling. Wat bedoelen we daar nu precies mee? Zeer eenvoudig. 

Deze bouwkundig ingenieur zal in geen enkel geval vloeren openbreken en / of gipswanden verwijderen. Dit kan ervoor zorgen dat bepaalde gebreken aan het blote oog onttrokken blijven. De ervaring waar de keurder over beschikt zal in de praktijk in het merendeel van de gevallen wel zorgen voor een vrij accuraat beeld van de staat van de woning. Alle vaststellingen en vermoedens van de expert zullen uiteindelijk worden verzameld in het bouwkundig rapport. Hou er rekening mee dat het uitvoeren van een bouwtechnische keuring in de praktijk toch al snel ongeveer vier uur (of meer) tijd in beslag kan nemen. 

  1. Op welke voordelen kan je rekenen bij een bouwtechnische keuring? 

Voor heel wat verschillende vormen van schade aan de woning geldt dat je ze ook gewoon zelf kan zien zonder dat er daarvoor een technische keuring is vereist. Dat is echter niet voor alles zo. Dat de kozijnen een likje verf kunnen gebruiken spreekt voor zich. Maar wat met de overige onderdelen van je huis? Hoe is het bijvoorbeeld gesteld met de staat van het pand? Een zogenaamde aankoopkeuring laten uitvoeren kan er in de praktijk voor zorgen dat je op een efficiĆ«nte manier kan achterhalen of je huis haar aankoopbedrag waard is of niet. Deze conclusie kan worden getrokken omdat: 

  • Er wordt aangegeven of er belangrijke structurele gebreken zijn of niet; 
  • Het duidelijk wordt welke mogelijke onderhoudsnoden er bestaan; 
  • Er wordt aangegeven welke kosten op termijn dienen te worden gemaakt; 

De bovenstaande drie zaken maken duidelijk dat het uitvoeren van een bouwtechnische keuring eigenlijk altijd moet gebeuren voordat er tot het kopen van vastgoed wordt overgegaan. Laat je zo’n keuring uiteindelijk niet uitvoeren? Dan tast je als het ware in het duister. Het spreekt voor zich dat de aankoop van vastgoed nu niet meteen iets is waarbij je dit wenst te doen, integendeel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *